ESO: 93 726 83 83 · Batxillerat: 93 725 92 77

Escola

“L’aprenentatge és i serà la clau per a la formació de persones amb sentit crític i esperit de millora social.”

El nostre projecte pedagògic s’emmarca en un procés de millora contínua, que té excel·lents resultats humans i acadèmics.

La nostra missió

Tenim com a missió potenciar el creixement personal del nostre alumnat en el respecte, la tolerància i l’esforç, aconseguint unes relacions interpersonals satisfactòries entre tots els membres del professorat per tal de crear un entorn educatiu participatiu i motivador.

La nostra visió

L’Escola Ramar 2 treballa per ser el centre de referència a la ciutat de Sabadell en l’oferta de formació d’ESO i Batxillerat per donar resposta a les demandes de les famílies. Un centre en què el professorat i les noves tecnologies tinguin un paper fonamental en les tasques d’ensenyament-aprenentatge.

El nostre projecte educatiu

El nostre projecte educatiu deriva de les darreres investigacions en neurociència, psicologia i sociologia al respecte de la importància essencial de l’emoció, la curiositat i els mecanismes d’atenció com a eixos centrals per aprendre, memoritzar i adquirir coneixement.

El nostre estil metodològic

El nostre estil metodològic persegueix desenvolupar l’esperit crític, la iniciativa, la capacitat de discussió i de decisió; admetre la diversitat de ritmes evolutius i de capacitats intel·lectuals; donar importància tant a la relació educativa com a l’adquisició de tècniques i continguts bàsics.