ESO: 93 726 83 83 · Batxillerat: 93 725 92 77

Oxford Test of English:
més a prop que mai

Aconseguiex el teu títol B1 o B2 per

120€ IVA inclòs

L'examen
Coneix l'Oxford Test of English

Certificat per la Universitat d'Oxford

Certificat per la Universitat d'Oxford

L'Oxford Test of English verifica la competència lingüística dels alumnes de forma fiable i segura. Ha sigut desenvolupat i validat per l'Oxford University Press conjuntament amb un equip d'experts independents.

100% Online. Adaptat als nous temps

100% Online. Adaptat als nous temps

L'Oxford Test of English destaca per tenir el seu propi estil, el seu propi contingut i per ser rellevant per als estudiants d'avui dia. És 100% online i té una duració máxima de dues hores.

Alineat amb el Marc Comú Europeu de Referència (MCER)

Alineat amb el Marc Comú Europeu de Referència (MCER)

La prova és independent de qualsevol pla d'estudis o curs concret, i està alineada amb el Marc Comú Europeu de Referència (MCER), per la qual cosa gaudeix de credibilitat internacional.

pantalla

Click en la imatge per veure testimonis

Per què fer l'Oxford Test of English?

Necessites acreditar el teu nivell d’anglès? La teva universitat et demana un certificat? Te’n vas d’Erasmus? Vols avançar en la teva carrera professional?

 • Està reconegut externament per institucions educatives i certificat per la Universitat d’Oxford.
 • Examina les quatre competències (Reading, Listening, Speaking i Writing) en només 2 hores.
 • L’examen consta de diversos mòduls que es poden realitzar en qualsevol ordre i combinació.
 • Es poden repetir els mòduls de manera individual i l’informe sempre mostrarà l’últim resultat.
 • Els escenaris de tasques repliquen l’ús de llenguatge habitual de la vida real, tant en àmbits socials, com laborals o acadèmics; per exemple, deixar un missatge de veu o respondre a un correu electrònic.

L'estructura de la prova

L’examen cobreix 4 competències: expressió oralcomprensió auditivaexpressió escrita i comprensió lectora. Els participants disposaran d’un temps límit per finalitzar cadascuna d’aquestes tasques.

Els mòduls de comprensió lectora i auditiva s’adapten a les respostes de l’alumne, per tant, cada prova és una experiència única i motivadora.

Això fa que la prova sigui més curta i precisa que altres proves tradicionals.

Els mòduls d’expressió oral i escrita ofereixen proves individualitzades que han sigut revisades per avaluadors amb experiència.

En el mòdul d’expressió oral, els examinats podran participar en una entrevista simulada, gravar un missatge de veu i respondre a preguntes de comprovació.

El mòdul d’expressió oral consta de quatre parts i té una duració aproximada de 15 minuts. S’haurà de:

 • Respondre de manera adecuada a les preguntes
 • Proporcionar informació real
 • Organitzar un discurs extens
 • 
Descriure, comparar, contrastar, especular i suggerir

El material utilizat en aquest mòdul de comprensió auditiva ha sigut adaptat a partir de fonts reals. Els passatges simulen converses i discursos que s’escolten habitualment en diversos contextos anglòfons moderns.

El mòdul de comprensió auditiva consta de quatre parts i es completa en aproximadament 30 minuts.

 • Comprensió del significat principal
 • Identificació dels detalls
 • Significat local i global
 • Identificació d’opinió i actitud
 • 
Comprensió de significats inferits, interacció i pragmàtica

Els textos i extractes utilitzats en els quatre apartats del mòdul de comprensió lectora varien en longitud i complexitat, i son tots exemples reals. El mòdul de comprensió lectora consta de quatre parts i dura aproximadament 30 minuts.

 • Lectura atenta
 • Lectura ràpida a la recerca d’informació
 • Significat concret i global
 • Inferencia i deducció del significat del text
 • Actitud, opinió i propòsit de l’escriptor
 • 
Comprensió de referencia i significat en context

En el mòdul d’expressió escrita, els participants podran demostrar la seva precisió en el maneig de vocabulari i gramàtica, així com la seva capacitat per estructurar i sintetitzar textos. Consta de dues parts i dura aproximadament 45 minuts. En la segona part, els participants poden seleccionar la tasca que millor s’adapti al seu acompliment. Hauran de ser capaços de:

 • Donar informació
 • Expressar o respondre opinions i sentiments
 • Invitar, solicitar i suggerir
 • Redactar per desenvolupar un argument
 • Redactar per persuadir o suggerir
 • 

Narrar i descriure

Resultats

Els resultats de la prova estan disponibles en un màxim de 15 dies. Es presenten en un format clar i informatiu, que mostra el nivell de la persona examinada en cada una de les quatre competències per separat i, en general, d’acord amb els nivells del Marc Comú Europeu de Referència (MCER).

Per a una completa comprensió del resultat, pots consultar la guia d’ajuda «Understanding Results«.

Com es va crear l'Oxford Test of English?

L’Oxford Test of English s’ha dissenyat i desenvolupat durant diversos anys, amb especial cura en cadascuna de les etapes per garantir la seva fiabilitat, precisió, alineació amb el MCER i qualitat de l’examen.

Per a una informació més detallada sobre el procés de creació de l’Oxford Test of English, fes clic als següents enllaços:

Oxford Test of English – Test Specifications (en anglès)

A letter from the University of Oxford (en anglès)